Svartöstadens Båt och Hamnförening
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Blanketter
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Integritetspolicy
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  

Personuppgiftspolicy


Denna policy gäller från och med den 25 maj 2018.

Gällande:

Svartöstadens båt- och hamnförening är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Genom att ansöka om medlemskap eller hyra av uppställnings-/båtplats i hamnen samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy. Föreningen får samla in och spara sådan information som du lämnar till oss i samband med att du ansöker om eller blir medlem, alternativt ansöker om eller tecknar avtal om hyresplats för båtupplägg eller båtplats i hamnen. Information kan lämnas via telefon, post, e-mail, genom användning av föreningens webbplats. För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t.ex. årsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter såsom årsmöten, arbetsdagar etc.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och hyresavgifter m.m.). Föreningen har även av säkerhetsskäl kameraövervakning inom hamnens inhägnade område.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandling en av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap/hyresförhållande (inkl. ansökan om detsamma) i föreningen, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, adress, medlems-/kundnummer, båtplatsbredd
 • Föreningsadministration
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Kameraövervakning i hamnen
 • Bevakning av hamnen. Via vaktrapport t.ex. vid ordningsstörningar och andra avvikelser

Vilka delar vi personuppgifter med?

Huvudregeln är att föreningen aldrig delar personuppgifter med utomstående. Det innebär att uppgifterna inte överförs till tredje land, de används inte heller för någon form av marknadsföring och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande. Undantagsvis kan personuppgifter utlämnas till svensk myndighet om det finns misstanke om brott, t.ex. vid skadegörelse eller stöld i hamnen.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap och hyra (inkl ansökan)  Avtal
Föreningsadministration  Avtal och rättslig grund
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Kameraövervakning Intresseavvägning
Bevakning och vaktrapporter Intresseavvägning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. När medlemskap, hyresavtal eller ansökan avslutas raderas personuppgifter i våra register så snart som möjligt. Bokföring och tillhörande personuppgifter, t.ex. kopior av fakturor och betalningar, sparas i 10 år och gallras ut när 11:e bokföringsåret inleds. Vaktrapporter raderas efter två år. Videoövervakning raderas efter 3 månader. Vid misstanke om brott så sparas vaktrapport och tillhörande videofilm till dess att rättslig prövning är avslutad.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande och profilering. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se

     Januari 2021
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

 Nyheter

 • Information om Årsmötet 16/10
Hej,
(2020-11-10)

 • Avstängning vatten
Hej,
(2020-10-15)

 • Information om årsmöte
Hej,
(2020-10-15)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen