Information från årsmötet

Publicerad fredag 26 maj 2023, 12:49

Hej,

På årsmötet bestämde att vi skall ha två arbetsdagar, den 7/6 och 8/6, kl 18.00. Vi behöver vara ca 10 personer per dag. Den 7/6 kommer vi att röja sly där det behövs, städa och dra ihop skräp på hamnområdet, byta flytbojar och skruva fast lösa plankor på på flytbryggor och bryggor. Den 8/6 behöver skräp köras bort till Risslan, samt fortsatt jobb med byte av flytbojar. Toppen om ett par av er som kommer den 8/6 kan släpvagn. Anmäl ert deltagande genom att mejla till mig och meddela vilken dag ni kan komma,: Mats.Jakobsson@Ltu.se

När det gäller avgifterna bestämde vi på årsmötet att vi inte kommer att skicka ut fakturor med brev. Vi kommer istället att mejla ut konto- och swischnummer där ni ombeds att betala in avgiften för hamn och/eller uppläggningsplats. Vi kommer för det innevarande verksamhetsåret att ha sänkta avgifter för hamnplatserna (ej för uppläggningsplatser) där avgiften kommer att bli 500 kr/plats. Vi kommer att skicka ut mejl om avgifter i början på juni. De medlemmar som saknar e-post kommer att få en pappersfaktura.

Mvh

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.