Logga in

Verksamhet

Svartöstaden båt och hamnförening är en ideell förening vars syfte är att förvalta, underhålla och utveckla den gemensamma hamnanläggningen med tillhörande uppläggningsplats och föreningshus/vaktstuga. Allt arbete genomförs av föreningens medlemmar och utan vinstsyfte.

Frågor och svar om föreningen

Hamn och uppläggningsplatser

F;Finns det någon kö till hamnplatserna?

S; Ja, men kön är stängd (vi tar inte in fler köande) eftersom ett trettiotal personer står i kö och att endast ett par platser förmedlas varje år.

F; Utifrån vilka kriterier förmedlas platser?

S; Vi utgår från hur länge man har stått i kö samt vilken bredd man önskar att platsen skall ha. I viss mån utgå vi också från båtens längd så att platsen skall vara rimlig att angöra.

F; Om jag vill ha upplysningar om kön, vart vänder jag mig?

Kontakta Mats Jakobsson, tel 070-55 00 917

F; Om jag önskar att hyra en uppläggningsplats, vem kontaktar jag då?

S; Björn Johansson, tel 070-544 37 64

Drift och underhåll

F; Om jag har funderingar kring drift och underhåll av hamnen, vem vänder jag mig till då?

S; I första hand till Mats Englund, tel: 070 549 84 09, eller till någon annan i styrelsen

F; När tas bryggor upp under hösten och när sätts det ut till våren?

S; Det beror isförhållanden vilka varierar säsongsvis. Vi meddelar när bryggor tas upp och sätts ut på vår hemsida samt nyhetsbrev via mejl.

F; Om jag fortfarande har båten i sjön när flytbryggorna tas upp, vad gör jag då?

S; Efter att bryggorna tagits upp eller inte lagts i är det fritt fram att lägga sig på en ledig plats vid de fasta bryggorna C och D.

Min hamnplats

F; Får jag hyra ut min hamnplats i andra hand om jag inte skall sjösätta min båt?

S; Ja, under maximalt två år. Därefter måste man antingen säga upp sin plats eller ha den outhyrd. Styrelsen skall dock underrättas så att köande till hamnplats kan erbjudas att hyra i andra hand. Om ingen i kön är intresserad så är det upp till den enskilde medlemmen att ordna med hyresgäst. Styrelsen skall dock alltid informeras och kontaktuppgifter om andrahandshyraren skall också ges till styrelsen.

F; Kan en nära anhörig överta min hamnplats?

S; Ja, det är fullt möjligt men ett överlåtande skall behandlas av styrelsen och ge sitt godkännande.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.